This is a free Purot.net wiki
  • View:

Verkostoidu, seuraa

Opetuksen ja opettajien verkostoja on internetissä runsaasti (siis: pilvin pimein!)... Verkostojen avulla opettajakin voi
  • saada apua ongelmatilanteissa, esim. millä ohjelmalla voisi parhaiten tehdä asian X
  • jakaa itse tai saada muilta opetukseen liittyvää materiaalia
  • kehittää omaa työtään pedagogisesti
  • kuulua ryhmään, jossa "puhutaan samaa kieltä"
  • seurata muiden ideointia ja uusien palveluiden/ohjelmien esittelyä - monissa verkostoissa opettajat kertovat löytämistään uusista jutuista

Itse hyödynnän verkostoja runsaasti ongelmatilanteissa - kysyn, kun en tiedä... kerron, jos tiedän... Olen mukana mm. muutamissa Facebook-ryhmissä, joista saan ajantasaista tietoa (mm. iPadeista ja sen hyvistä opetuksen appseista, Moodlesta ja erityisesti sen uudesta versiosta mahdollisuuksineen jutellaan toisessa ryhmässä jne.)

Opettajien verkostojen avulla on helppo pysyä suunnilleen ajan hermolla. Verkostoissa voi tehdä kysymyksiä, ja muistakaa: tyhmiä kysymyksiä ei ole ollenkaan.

Opetusalan Facebook-ryhmiä esittelee mm. wiki Opeverkostot

 

Verkkoaineistoja eri aloille: Vinkkiverkko, sosiaalisen median avoimet oppiresurssit opettajille

 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username