This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kokemuksia some-palveluista

Lähtökohtana niin netin kuin omienkin palveluiden käyttämisessä on valita tilanteeseen sopiva tai sopivat palvelut. Useimmiten palveluiden yhdistäminen toimii parhaiten. Kirjailen konkreettisia kokemuksia omiksi alisivuikseen mahdollisimman loogisina paketteina.

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username