This is a free Purot.net wiki
  • View:

Esedun omat palvelut

Esedun omina opetuksen palveluina/välineinä toimivat

  • Moodle
  • vuoden 2013 aikana käyttöön tuleva Moodle 2
  • ACP-videoneuvottelu (Adobe Connect Pro)
  • SmartBoard-älytaulut
  • satoja eritasoisia tietokeneita luokissa ja yhteistiloissa
  • tablet-laitteita
  • jne.

Esedun omat palvelut ovat erillisenä sivuna, koska näihin voimme taata täyden tuen.

 

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username