This is a free Purot.net wiki
  • View:

Yksittäisiä hyviä palveluita

"Yksittäisiä palveluja" oli vaikea sijoittaa muiden otsikoiden alle... 

Esimerkki omasta käytöstäni:

Keräilen löytämiäni opetus&teknologia lehtiartikkeleita yhteen Scoop.it-palvelulla. Valitettavasti joudut siirtymään linkillä katsomaan sitä. Scooppaaminen voisi olla hyvä harrastus myös oman ammattialasi sisällä - jakaisit kavereille löytöjäsi, toi toimisitte yhteispelillä...

Kirsin scoop.it - sillä on muuten oma nimi: Verkossa vai verkosta

Muita paljon käyttämiäni palveluita on mm. nettiosoitteiden tallentaminen pilvipalveluun, sillä tavalla ne kulkevat helposti mukana... kts. alasivuilta lisää esimerkkeineen..

 

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username