This is a free Purot.net wiki
  • View:

Netti, tietoturva ja tekijänoikeudet

Internet ja opetus

Mitä opettajien olisi hyvä tietää netin käytöstä? Keskeisimmät asiat esittelee Opettajien tieturvakoulu. Sivustolle on kerätty keskeidimpiä asioita ja sitä voi käyttää myös opiskelijoiden turvallisen netinkäytön ohjaamiseen (opettamiseen). Sivustossa on mm. tehtäväaihioita - niitä kannataa hieman muokata, koska kohderyhmänä käsitellään yleensä hieman opiskelijoitamme nuorempia lapsia.

Internetin hyödyntäminen opiskelussa ja opetuksessa herättää paljon kysymyksiä: mitä voi tehdä, mitä saa tehdä ja miten toimia oikein. Kopiraitti-sivusto kasaa yhteewn nämä asiat selkeästi. Sivusto sopii sekä opettajille että opiskelijoille. Tutustu Kopiraitin Internetin hyödyntäminen opetuksessa -kokonaisuuteen.

 

 

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username