This is a free Purot.net wiki
  • View:

Tiedostojen pilvipalvelut

Pilvipalvelut ovat internetin kautta käytettäviä palveluita

  • tiedostojen säilytys, jakaminen (DropBox jne.) 
  • yhdessä muokkaaminen ja jotkin palvelut mahdollistavat myös uusien tiedostojen luomisen (SkyDrive ja Google Drive)
  • myös tarvittavat sovellusohjelmat voivat olla "pilvessä", esim. Microsoftin Office 365

Palveluiden käyttöönotto on melko yksinkertaista - jokainen luo oman tilin palveluun. Huom. Microsoft ja Google - laajat palvelupaketit, tarvitaan vain yksi tili! Tarkemmat tiedot sisällöistä alisivuilla...

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username