This is a free Purot.net wiki
  • View:

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet ei ole yksiselitteinen asia. Oikeuksia voi miettiä ainakin kahdesta näkökulmasta.

  1. mitä ja millaisin ehdoin voin käyttää opetuksessa
  2. millaiset oikeudet minulla on aineestoihini (vaikuttaako palkallisella työajalla tekeminen jotenkin, onko aineistoni riittävän omaperäinen ollakseen teos...)

Apua ongelmiin voi tutkia monistakin lähteistä, yksi ehkä parhaimmista tällä hetkellä on Opettajan tekijänoikeusopas, kirjoittajat Tarmo Toikkanen ja Ville Oksanen, 2011. Kirjaan liittyy myös nettisivusto, josta voi käydä tutkimassa vastauksia. Facebook-ryhmä Opettajan tekijänoikeusopas kannattaa ottaa myös seurantaan.

Kuinka välttää laittomuudet ja rikkomukset opetusmateriaaleja tehdessä: käytä cc-lisensoituja aineistoja! Ja anna myös takaisin, liitä omiin sähköisiin tuotoksiin cc-lisenssi.

CC ja cc (esim. YouTube-videoissa)

Isot CC viittaavat avoimeen lisenssiin ja ne yhdistyvät lisenssikuvakkeeseen. Pienet cc, yleisimmin YouTube-videossa taas viittaavat tekstityskielen vaihtamisen mahdollisuuteen. Lue tarkemmin CC Suomen sivuilta.

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username