This is a free Purot.net wiki
  • View:

Blogeista

Blogeihin ja bloggaamiseen kannattaa tutustua AVO-hankkeen Viisautta blogin käyttöön avulla.

Blogi eroaa sivustoista ja wikeistä hierarkiselta logiikaltaan: blogi seuraa kalenteria, mutta sivustot ja wikit voit jäsentää hierarkisesti haluamallasi tavalla. Tutuin blogi lienee Googlen Blogger.

Blogit toimivat monimediaisina tuotoksina myös - ei enää pelkkää tekstiä... ja blogin osoitteen välittäminen lukijoille on helppoa...

Esedun Upea-hankkeen blogi

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username