This is a free Purot.net wiki
  • View:

Blogi, wiki, sivusto

Tekstiä, kuvaa, videoita, audioita yhdistäviä palveluita ovat wikit, blogit ja mm. Googlen sivustot. Niiden etuina ovat mm. nopea päivitettävyys ja helppo saavutettavuus. Useimmissa näissä yksityisyysasetuksilla voi määrittää sen, kuka tuotosta pääsee katsomaan tai kuka saa osallistua sen muokkaamiseen. Tämä wiki on oletuksena kaikille avoin...

Suomalainen Purot-wiki on helppokäyttöinen ja turvallinen, tämäkin wiki on purot-wiki. Toinen usealle tuttu wiki on Wikispaces.

Blogeista yksi tutuimmista lienee Blogger (osa Googlen palvelupakettia).

Googlen sivustoilla on helppo tuottaa nettisivut, joiden hierarkinen rakenne kuvastaa sisältöjen hierarkiaa (vrt. blogi, aikajana).

 

Opettajille nämä toimivat materiaalien välittämisessä ja monimediaisuuden avulla oppimateriaaleja elävöittävinä/monipuolistavina keinoina.

Opiskelijat voivat näiden avulla tuoda osaamisensa näkyväksi. Mm. sivustoja on käytetty e-portfiopohjina sekä opinnäytetöiden valmistamiseen. Joillakin aloilla myös opinnäytetöiden tekeminen sähköisenä on järkevää, etenkin mikäli mukaan halutaan videoita aineistoiki.

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username