This is a free Purot.net wiki
  • View:

Prezi, esitystyökalu

PowerPoint etenee dia dialta... huh, niin tutulla tavalla.. voisitko esittääkin asiat Prezillä..? Hieman erilainen tapa tuoda asiat näkyviksi. Alla lyhyt, nopeasti kasattu esittelyvideo Prezin käyttämisestä. Ja tässä vain yksi mahdollisuus - "mieleni rajat ovat maailmani rajat" - kehittele omia ideoita... (minäkin kehittelin, tuo lainausmerkeissä ollut on oikeasti "kieleni rajat ovat maailmani rajat" sanoi Ludvig Wittgenstein)

Ensin Start Prezi ja sen jälkeen siirtymät alareunan nuolenkärjillä... Koko Prezi näkyy parhaiten kun otat tämän wikin Näkymä: Sisältö

Mikäli käytät mobiili-laitetta, saatat tarvita linkiä esittely-preziin (alla ei näy oranssipohjaista preziä...). Olethan ladannut Prezi-appsin?

Prezi-esittely Prezillä

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username